Subsidie

Nieuwe aanpak en subsidieregeling functioneel gebruik erfgoed

Nieuwe aanpak
In april 2020 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders erfgoed vastgesteld. In deze aanpak is de opgave per monument of gebied het uitgangspunt. Om deze opgave goed in beeld te hebben, bepalen we eerst in een verkennend gesprek wat er nodig is om uw initiatief verder te helpen. Dit kan bijvoorbeeld procesondersteuning, specialistische kennis, financiering of iets anders zijn. Financiering is het sluitstuk van het proces dat gezamenlijk wordt doorlopen. Daarbij kijken we in eerste instantie naar mogelijkheden om het project met een lening te ondersteunen. Pas wanneer er sprake is van een financieel tekort (kosten zijn hoger dan de opbrengsten), komt mogelijk een subsidie in beeld.

Subsidieregeling functioneel gebruik erfgoed
Onder voorbehoud van het GS-besluit stellen wij op dinsdag 4 augustus 2020 de gewijzigde subsidieregeling “Functioneel gebruik erfgoed” open. De subsidie is bedoeld voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumentaal erfgoed. Onderzoek en procesbegeleiding kan hier ook onderdeel van uit maken. De subsidie geldt voor Rijks- en gemeentelijke monumenten in Gelderland, zowel voor gebouwen als groen erfgoed.

Monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten deze regeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over de regeling.

Verkennend gesprek aanvragen
Een officiële subsidieaanvraag nemen we pas in behandeling, nadat er een aantal verplichte stappen is gevolgd. Een verkennend gesprek is de eerste stap. U kunt nu al een verkennend gesprek aanvragen door op deze aanmeldlink te klikken of door een mail te sturen naar cultuurenerfgoed@gelderland.nl.

Cookie-instellingen