Voortgang standbeeldenproject Terborg 600 jaar Stad

Els Bakker February 07, 2019
1160 keer bekeken 1 comments

 

Deze projecten hebben subsidie ontvangen en worden nu uitgevoerd. De initiatiefnemers houden je hier op de hoogte. 

 

 

Er zijn al heel wat bijeenkomsten geweest met de projectgroep en vertegenwoordigers van de straten om het project op poten te zetten. Met heel veel enthousiasme en plezier wordt deelgenomen. Door de media wordt volop aandacht geschonken aan dit project dat als zeer bijzonder wordt gezien.

Na dat de afgelopen maanden zijn besteed aan plannen maken, allerlei informatie verzamelen en verdere voorbereidingen, is nu de tijd aangebroken om daadwerkelijk te gaan bouwen. Dat gebeurt op locatie, bij mensen thuis, bij bedrijven die belangeloos hun hal ter beschikking stellen en in onze "huiskamer". Het mooie van dit project is dat het een grote bijdrage levert aan de sociale cohesie. Buurten doen weer leuke dingen met elkaar! Hebben weer aandacht voor elkaar! Er wordt groots uitgepakt! Mooi is dat er vanuit de media veel aandacht voor het project is. Het wordt als heel bijzonder gezien!

De jurering zal plaatsvinden op eerste en tweede paasdag , resp. 21 en 22 april, waarna, bij de opening op 23 april a.s. van ons zesde eeuwfeest (23 april is dé dag dat Terborg 600 jaar geleden stadsrechten kreeg!), op vele plekken in Terborg via een mooie route de standbeelden bezichtigd kunnen worden. Deze route wordt enkele weken  opengesteld voor het publiek. Tijdens de jurering zal de buurt/straat/groep (makers van het standbeeld) de kans krijgen in 5 minuten toe te lichten waarom voor het ontwerp gekozen is, en dit via een tekst of lied te presenteren. 

Een enthousiaste reactie van Lidy, een van de actievelingen binnen het standbeeldenproject: "In de van Homoetstraat doen 90% van de bewoners mee aan het standbeelden project bij de opening op 23 april 2019 - we hebben een speciaal kinderproject om oud e...n jong te verbinden en samen te werken. Sint Joris en de draak zal ook bij onze 3 projecten een rol spelen.De kindergroep heeft hun eigen geld voor het project bij elkaar gesprokkeld. Gamma heeft de kinderen materialen geschonken. Zozijn- dagbesteding voor verstandelijk beperkte mensen ( in de Rietborg ) deze jongeren ondersteunen de kindergroep. Hier krijg je toch een boel energie van. Trots op onze buurt....Vanavond heb ik vol enthousuasme onze plannen van de van Homoetstraat in hotel de Roode Leeuw mogen presenteren. Onze Burgemeester Otwin van Dijk, de wethouder Janine Kock, de commissie en alle schepenen ( sponsoren) waren aanwezig. Onze stadsomroeper Frans heeft de avond in stijl gepresenteerd. De Middeleeuwse stijl voerde de hoofdtoon. Houten tafel en banken, kroezen van aardewerk net als de borden. Water en bier en uiteraard geen lampen maar een heleboel kaarsjes. Harpmuziek die het helemaal af maakte. Zelfs de obers van Hotel de Roode Leeuw waren in Middeleeuwse kleding. CHAUPPEAU !!!" 

Images

Comment

Twitter

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Caroline Plug February 11, 2019

Beste Els,
Wat leuk om te lezen dat zoveel mensen met veel enthousiaseme, plezier en energie meedoen aan jullie standbeeldenproject. Mooi dat door verschillende wijken en doelgroepen te verbinden en samen te laten werken tegelijkertijd ook de sociale cohesie versterkt wordt. Terecht dat er vanuit de media veel aandacht is voor jullie bijzondere project. Iedereen veel succes met alle voorbereidingen en de jurering in april!

Ik wens jullie een stralende dag toe bij de opening op 23 april en hoop dat veel mensen straks van jullie mooie project zullen genieten.
Groeten, Caroline

Cookie settings