Platform cultuur en erfgoed

Start een project

Op dit platform kan je € 10.000,-- subsidie aanvragen voor projecten die cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd vernieuwen. Er is per jaar voor maximaal 30 projecten subsidie beschikbaar. Je kan het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen.

 

Komt mijn project in aanmerking?

 1. Jouw project is er op gericht dat mensen in hun vrije tijd zelf cultuur en kunst maken en actief aan erfgoed doen.
 2. Jouw project is vernieuwend op artistiek, inhoudelijk of organisatorisch gebied. 
 3. Het project wordt voorbereid en uitgevoerd in Gelderland door partijen uit tenminste twee verschillende vakgebieden of disciplines. Bijvoorbeeld: nieuwe media & literatuur, dans & techniek of archeologie & sport. 
 4.  Je regelt zelf minimaal €3.500.  Je ontvangt van ons €10.000. In totaal is de projectbegroting dan minimaal €13.500.  
 5.  Je regelt online minimaal 75 publieksstemmen.
 6. Het project duurt maximaal twee jaar.

Lees de subsidieregeling Cultuur- en erfgoedparticipatie.

 

Maak een projectpagina

 

Projectpagina schrijven

Je gaat een projectpagina aanmaken. Deze projectpagina is onderdeel van de subsidieaanvraag. Maak hierbij gebruik van beeld- en filmmateriaal. Je hoeft niet alles direct perfect in te vullen. Bij de invulvelden staan begeleidende teksten om je op weg te helpen. Deze projectpagina is voor iedereen gelijk zichtbaar. 

Je krijgt, na het aanmaken van de pagina, binnen enkele dagen hulp van coaches en medewerkers van de provincie. Zij denken met je mee om het plan concreet te maken. Je krijgt gemiddeld 6 weken begeleiding. Ook inwoners kunnen adviezen geven. Alle adviezen lees je onder jouw projectpagina. Je kunt het advies direct verwerken in het projectplan. Alleen dat wat in je projectplan is opgenomen, nemen we mee bij de beoordeling van je subsidieaanvraag. 

 

 

 

7 stappen naar een subsidie.

 1. Je maakt een projectpagina op het forum. Deze projectpagina is voor iedereen meteen zichtbaar. Alleen dat wat in je projectpagina is geschreven nemen we mee bij de beoordeling van je subsidieaanvraag. 
 2. Je krijgt (gedurende 6 weken) online advies om de inhoud van je projectpagina concreet te maken en aan te scherpen.
 3. Bij je subsidieaanvraag moet je een aantal documenten uploaden in het aanvraagformulier. Hiernaast vind je het overzicht en een aantal formats die je kunt gebruiken.
 4. Als je projectpagina klaar is en je hebt alle documenten geregeld dan vraag je subsidie aan. Onder aan je projectpagina vind je de knop ‘’Subsidie aanvragen’’. Daarna kom je op het ‘’Subsidieaanvraagformulier’’. Dat vul je in en daar upload je alle documenten.    
 5. We controleren of je subsidieaanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarvoor hebben we maximaal 9 weken de tijd. 
 6. Na goedkeuring krijg je 4 weken de tijd om online 75 stemmen te regelen. Als dit je lukt ontvang je € 10.000,-- subsidie.
 7. Je idee uitvoeren en het publiek via dit platform op de hoogte houden.

 

Welke documenten heb ik nodig?

Documenten voor iedere aanvrager.

 • Een ondertekende samenwerkingsverklaring tussen jou en je samenwerkingspartner(s). Download het voorbeeld.
 • Ondertekening formulier (als formeel bewijs voor indienen van de aanvraag). Download het format.
 • Bewijs tenaamstelling bankgegevens. (Kopie van bankafschrift waarop: naam, adres en rekeningnummer leesbaar zijn).
 • Begroting (inclusief korte toelichting op de kosten). Download het format.

Documenten - particulier  (Je vraag subsidie aan namens jezelf en niet namens een bedrijf of organisatie.)  

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Offertes derden (Indien van toepassing)

Documenten – rechtspersoon (Je vraagt subsidie aan namens een bedrijf of organisatie.)

 • Machtigingsverklaring
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van Statuten
 • Recente jaarrekening
 • Offertes van derden (Indien va toepassing)