Cultuur en Erfgoed

Provincie start met pilot leerlingenvervoer naar culturele instellingen

Daphne Seegers November 19, 2019 1069 keer bekeken 1 comments

Provincie Gelderland start in samenwerking met ondersteuningsinstelling Cultuur Oost in 2020 met een pilot om het vervoer van basisschoolkinderen naar culturele instellingen te verzorgen.

Het gaat om het vervoer van leerlingen naar de activiteiten van professionele podiumkunsten, zoals dans-, muziek-, en toneelvoorstellingen in het theater. Hiermee wil de provincie de toegankelijkheid van kunstinstellingen voor basisschoolleerlingen verbeteren.

2 jarige pilot
De proef begint volgend schooljaar en duurt twee jaar. De pilot richt zich op Gelderse leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het (speciaal) basisonderwijs. De bedoeling is om leerlingen van deur tot deur te vervoeren. In verschillende Gelderse regio’s zal geëxperimenteerd worden met deze regeling en de wens is om deze regeling vanaf het schooljaar 2022/2023 verder uit te rollen over heel Gelderland.

Behoefteonderzoek leerlingenvervoer
De provincie heeft Cultuur Oost in 2018 gevraagd om een onderzoek in het veld uit te voeren over de behoefte aan vervoer van leerlingen naar theaters. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het voor basisscholen lastig is om goed, betaalbaar en veilig vervoer voor leerlingen te realiseren. Niet alleen het vervoer zelf, maar ook de organisatie en coördinatie hiervan kost het onderwijs veel extra tijd en geld. Er is om die reden een grote behoefte aan een goede regeling voor veilig vervoer van leerlingen in Gelderland naar voorstellingen in de Gelderse theaters.

Voorbereiding
Provincie Gelderland en Cultuur Oost zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van de pilot. Het is (nog) niet mogelijk om je als school aan te melden voor deze regeling. Scholen worden in de loop van volgend jaar geïnformeerd over deze regeling.

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
L November 26, 2019

Geweldig dat alle kinderen naar theaters en musea kunnen!!!

Cookie settings