Praat mee

Praktische informatie over duurzaamheid en monumenten netwerkdag 5 juli 2017

Daphne Seegers 04-07-2017 0 reacties

Toolkit Duurzaam Erfgoed gelanceerd

Vanaf vandaag is de Toolkit energiebesparing bij monumenten voor iedereen beschikbaar.

In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot schade. Ook wringt de wens om een monument energiezuinig te maken met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe? De toolkit biedt een inkijk in de technieken, materialen en inzichten op het gebied van verantwoorde duurzame maatregelen in beschermde monumenten. Daarbij wordt de balans opgezocht tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden. Oplossingen worden geboden die alle betrokkenen houvast bieden, zowel plantoetsers bij de beoordeling van bouwplannen als monumenteneigenaren die willen weten wat ze aan maatregelen kunnen doorvoeren. Het keuzemenu leidt snel en makkelijk tot de betreffende praktijksituatie waarbij de van toepassing zijnde maatregelen, aandachtspunten en criteria worden geformuleerd.

www.toolkitduurzaamerfgoed.nl

 

Energiescans voor monumenten

Er is de afgelopen jaren voor het energieaspect van duurzaamheid gewerkt met energiescans die inzicht geven in de mogelijkheden voor energiebesparing en –opwekking in een monumentale context. Op basis van de opgedane ervaringen is er een uniforme energiescan met standaardproces (het Gelders model) ontwikkeld. De provincie heeft een faciliteit waarmee ook energiescans gesubsidiëerd kunnen worden (regeling 7.4 a = onderzoek).

 

Duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met restauratie

Mocht u plannen hebben voor duurzaamheidsmaatregelen bij een restauratie van een rijks- of gemeentelijk monument (niet zijnde een woonhuis), dan is het mogelijk om subsidie te aan te vragen bij de provincie (regeling 7.4 b).

 

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Restauratie Centrum

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders RestauratieCentrum ontwikkelen zich tot  organisaties die monumenteigenaren kunnen bijstaan bij vragen over duurzaamheidsmaatregelen en waarbij de Monumentenwacht Gederland ook kan helpen om ook duurzaamheid te integreren bij de instandhouding. www.monumentenwacht-gld.nl/

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen