Praat mee
Praat mee

Op Zoek naar Klooster Hulsbergen in Wapenveld.

Cees Bol November 18, 2015 4489 keer bekeken 8 comments

Het bestuur van de Stichting Recreatie Wapenveld vraagt u om een bijdrage voor het uitvoeren van een elektrisch weerstandsonderzoek naar de exacte locatie van het fraterhuis Hulsbergen. De SRW zou hierover graag met u in overleg treden.

 

De historie van het klooster Hulsbergen in Wapenveld, behorend tot de invloedssfeer van de belangrijke Middeleeuwse stroming Moderne Devotie, spreekt al heel lang tot de verbeelding. Dit met name vanaf 1986 toen wijlen A. Klein Kranenburg de resultaten van zijn langdurige onderzoek publiceerde in een speciaal nummer van de Heerder Historische Vereniging met als titel 'Geschiedenis van het fraterhuis St. Hieronymus te Hulsbergen'.

 

Met de bouw van het klooster werd in 1407 begonnen. Het was in de 15e en 16e eeuw tot de verwoesting in 1578, bijzonder belangrijk voor deze regio. Naast de economische betekenis (totaal 450 ha bezit) waren de fraters van grote invloed in het bestuur van het polderdistrict en de waterbeheersing in dit gebied.

 

Deze uitgave van A. Klein Kranenburg is voor de SRW en de stichting Molenbezit Heerde de basis geweest voor meerdere initiatieven om dit deel van de plaatselijke historie te verder te ontsluiten en te gebruiken voor de versterking van de vrijetijdseconomie. We noemen de volgende zaken:

 

– verwerking van de historische informatie in één van de zes thema's van bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed door middel van informatiepanelen

– het maken van een leskist en een lesbrief met docentenhandleiding als onderdeel van de educatieve doelstelling op Vrieze's Erfgoedpact

– het initiatief van de SRW voor de in 2014 verschenen uitgave 'Wapenveld, een cultuurhistorische fietstocht' met als thema Moderne Devotie en waterbeheersing.

– de realisering van het 'Kloosterpad' een vaste wandelroute vanaf Vrieze's Erfgoed door het Kloosterbos in samenwerking met de stichting Gelders Landschap en Kastelen aan toegevoegd.

– de ondertekening van het convenant Moderne Devotie door de gemeente Heerde in aansluiting met de gemeenten Zwolle en  Deventer

– de aansluiting in het Hemelvaartweekend 2015 bij het Devotiefestival in de Ijsselstreek, een activiteit die ook voor 2016 weer op het programma staat.

 

Ook is het klooster Hulsbergen een belangrijk hoofdstuk in de Landschapsbiografie Wapenveld die op initiatief van de SRW werd gemaakt en begin 2014 is aangeboden aan de provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenter Heerde. Hierin wordt de cultuurhistorische ontwikkeling van Wapenveld geschetst. Eén van de onderdelen van de Landschapsbiografie is een Kansencatalogus voor het verdere gebruik van het klooster Hulsbergen voor de vrijetijdseconomie. De aanbeveling is om een onderzoek naar de exacte locatie van het klooster uit te voeren.

 

Waar het kloostercomplex precies heeft gestaan en waar het uit bestond, is nog steeds een geheim van de geschiedenis. Wel heeft het bronnenonderzoek in de genoemde Landschapsbiografie geleid tot aanwijzingen voor de mogelijke locatie. Ook is een booronderzoek van de stichting Gelders Landschap & Kastelen bekend. Grote delen van het Kloosterbos en omgeving zijn hier door uit te sluiten als locatie. Ook beschikt de SRW over informatie van buurtbewoners over bodemvondsten etc. die evenzovele aanwijzingen zijn voor de vermoedelijke locatie van het klooster. Ruwweg wordt dit gevormd door gronden rond de boerderij aan de Kanaaldijk 85 en SVR-camping 't Klooster.

 

In overleg met Cultuurland Advies uit Wapenveld en archeologische adviesbureau RAAP is onderzocht op welke manier nader onderzoek naar de exacte locatie gedaan kan worden gedaan. Volgens hun advies op basis van de beschikbare gegevens is een elektrisch weerstandsonderzoek het meest geschikte middel. Globaal komen de kosten voor een dergelijk onderzoek uit op circa 15.000,00 euro waarbij 2,5 ha op bovengenoemde locatie wordt onderzocht en een controlerend booronderzoek uitgevoerd kan worden. De eigenaren van beide bovengenoemde percelen zijn bereid mee te werken aan een dergelijk onderzoek.

 

In de visie van de SRW kan een locatiebepaling van het klooster Hulsbergen leiden een verdere versterking van de ontsluiting van de historie ten dienste van educatie en toerisme en recreatie. Het verhaal van het klooster en haar rijke historie krijgt dan een 'zichtbare' basis om verder te vertellen en vervolginitiatieven te ontplooien.

 

Het bestuur van de SRWwil u dan ook vragen om dit onderzoek financieel mogelijk te maken en wil graag met u in overleg treden over de vraag hoe dit onderzoek uit te voeren. 

8  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Team Cultuur en erfgoed November 19, 2015

Beste Cees,
Het platform is in eerste instantie bedoeld om samen met andere partijen discussies te voeren over het nieuwe cultuur en erfgoed beleid. Uw vraag is heel specifiek en alleen gericht aan de provincie. Als u subsidie wilt aanvragen voor een project, is dit platform niet het goede medium. Alle budgetten voor cultuur en erfgoed zijn tot eind 2016 besteed. We hebben dus geen mogelijkheden meer. Binnenkort nemen we telefonisch contact met u op omdat uw vraag zo specifiek aan de provincie is gesteld.

Joop Heijdra December 07, 2015

Inmiddels hebben Cees en ik telefonisch overleg gehad.

Monique de Rooij December 07, 2015

Wat hebben jullie besproken?

Joop Heijdra December 07, 2015

We hebben besproken dat de Stichting Recreatie Wapenveld per mail nadere informatie geeft over het projectidee, dat er momenteel in het programma Cultuur en Erfgoed geen financiƫle middelen zijn en dat het belangrijk is de ontwikkelingen op het platform over het nieuwe Cultuur en Erfgoedbeleid goed te volgen.

Monique de Rooij December 07, 2015

Prima!

Monique de Rooij December 07, 2015

Ik bedoelde: bedankt voor informatie.
SRW kan ook zelf actief bijdragen aan het nieuwe Cultuur- en Erfgoedbeleid, bijvoorbeeld via dit platform.

Ruud van de Kerkhof February 18, 2018

Kanaaldijk 85 zou wel eens De Vol- en later de Papier- Molen kunnen zijn, gebouwd in 1629 aan de Nye Grift een gracht gegraven door de Fraters. De Molen was als volmolen tot ca 1643 werkzaam en is daarna omgebouwd tot papiermolen, werkzaam tot 1655. Aan de achterzijde van het pand is een Gotische poortomlijsting van gebakken profielsteen en voor het pand liggen er twee grafstenen wat er op zou kunnen duiden dat de molen gebouwd is op een soort van grafeiland, met daarop misschien wel het familiegraf van de Bentincks.

Ruud van de Kerkhof September 28, 2018

Op dit moment wordt er aan het kanaal gewerkt tussen de Hezenbergersluis en Hattem, wat hier direct opvalt is de enorme berg puin. Puin wat dus gebruikt werd voor dijkversteviging. Het zou dus best eens kunnen dat ook het puin van de kloosterruĆÆne etc, hiervoor gebruikt is, reden, misschien, waarom er zo weinig van terug te vinden is op de oorspronkelijke locatie.

Cookie settings