Praat mee

Discussie musea in Gelderland: Het belang van de inzet van vrijwilligers...

Paul Stein 05-02-2021 14 reacties

De stelling:

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van musea en daarom zou de provincie vooral moeten inzetten op ondersteuning door vrijwilligers.

Wat vindt u?

(NB Zie ook vorige en volgende item)

 

14  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
René Arendsen 05-02-21 om 9:21

Eens en oneens. Vrijwilligers zijn essentieel voor het voortbestaan van musea, maar professionele krachten maken een museum echt levensvatbaar en op de langere termijn interessant voor het grotere publiek. De provincie moet dan ook blijven streven naar de inzet van goede, enthousiaste en deskundige museumdirecteuren zoals we die gelukkig veel hebben in Gelderland.

Erik Stotijn 05-02-21 om 11:47

Ik ben het met de stelling eens, zeker als het gaat om kleine(re) musea. Inderdaad is daar de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Voor de grotere musea in NL ligt dat anders, wanneer alle kerntaken worden uitgevoerd door professionals. Als ik kijk naar mijn eigen museum, het Noord-Veluws Museum Nunspeet, dan is dat met een klein team van profesisonals niet zonder vrijwilligers draaiende te houden.

Patrick Reeuwijk 05-02-21 om 14:45

Vrijwilligers zijn onmisbaar maar de Provincie moet ook inzetten op de ondersteuning van de professionele krachten. Veel vrijwilligersmusea blijven hangen in hun ontwikkeling naar de toekomst. Dat is zeker geen onwil of onvermogen maar meer een kwestie van prioriteit: overleven op de korte termijn. De prioriteiten liggen vaak in het heden en daar is al zoveel werk en tijd mee gemoeid dat er geen aandacht is voor de het sturen op het ontwikkelen van het museum voor de toekomst.

De Provincie kan de kleine en middelgrote musea helpen met het stimuleren van samenwerking én het daarbij inzetten van professionals die, al dan niet tijdelijk, de musea helpen om een professionaliseringslag te maken. 

Martin van aken 05-02-21 om 15:54

Ik vind ook wel dat de vergoeding wat hoger mag zijn als je vrijwilligerswerk doet bij een museum en gratis bijscholing van vrijwilligers en oja ik vind sommige reacties hier over het professionele personeel erg minachtend naar vrijwilligers toe alsof hun niet professioneel kunnen werken 

voorzitter@heiligenbeeldenmuseum.nl 07-02-21 om 19:58

Onze organisatie werkt uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers en ondersteuning is zeer belangrijk, maar er zijn meer activiteiten en kostenplaatsen die ondwersteuning waard zijn, \zodat omnze vrijwilligers goed kunnen functioneren!

Anne-Marie van Hout - Museum Elburg 10-02-21 om 20:43

Zonder vrijwilligers zou bij ons de voordeur niet eens open kunnen! Het interessante is dat je met vrijwilligers die al een maatschappelijke carrière achter de rug hebben, vaak expertise uit andere werkvelden in huis haalt. Ieder neemt een unieke set aan kennis en vaardigheden mee. Daar kun je als staf alleen maar je voordeel mee doen en ze de ruimte bieden. We hebben een paar jaar geleden met de andere musea in Elburg voor de gemeente de ureninzet van vrijwilligers gekapitaliseerd. Voor 10 culturele instellingen kwamen we daarbij op een paar miljoen euro per jaar!   Moet je je eens voorstellen dat je al die uren door betaald personeel zou moeten laten maken, dan moet de begroting met een paar ton omhoog.... 
Als het gaat om subsidiëring van vrijwilligers vanuit de provincie, denk ik vooral aan het (gratis of tegen een gering bedrag) aanbieden van diverse workshops of cursussen, bijvoorbeeld vanuit Erfgoed Gelderland. Nu bij de meeste musea door de beperkende maatregelen de budgetten onder druk staan, zou je ook kunnen denken aan een stimuleringsbijdrage waarmee een aantrekkelijke activiteit voor vrijwilligers georganiseerd kan worden. Nu je elkaar zo weinig ziet door corona, merk je ook hoeveel het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers zelf betekent.  Ze missen het echt om in het museum te zijn, onderlinge sociale contacten te hebben, gasten te ontvangen etc. Het is dus niet alleen voor òns heel belangrijk dat zíj́ er zijn, het is voor hen ook heel belangrijk dat wíj́er zijn! Op naar betere tijden....

Germa Greving 12-02-21 om 12:42

Vrijwilligers zijn van levensbelang voor het voortbestaan van musea. Maar wat je niet uit het oog moet verliezen is dat er vandaag de dag een groot appèl gedaan wordt op mensen 'met tijd': zorg voor ouders (die thuis moeten blijven wonen), zorg voor de kleinkinderen (want kind én partner hebben een baan), zorg voor buren/kennissen (want wie doet het anders?), betrokken deelname aan sportclubs, verenigingen, de kerk, school/een opleiding die vaak tijdens openingstijden van musea aandacht vragen etc. etc.

Je kan niet oneindig veel van 'de samenleving' vragen of van hen verwachten!

Daphne Maas, Voerman Stadsmuseum Hattem 15-02-21 om 16:13

Ik ben het eens met veel van de reacties.

Ons museum draait op de inzet van zo'n 60 vrijwilligers. Ik word als directeur voor 1 dag in de week betaald, maar er gaan heel wat meer uren inzitten. De rest is dus onbetaald. Ons museum krijgt een kleine stimuleringssubsidie van de gemeente Hattem, de rest moet uit de bezoekersinkomsten komen. 

Zonder onze geweldige vrijwilligers, waar ook heel veel expertise ligt, zou ons museum nergens zijn. Maar het is ook erg belangrijk om een basis te hebben met mensen die betaald krijgen voor hun functie. Dat zijn de mensen die zorgen voor continuiteit en verantwoordelijkheid. Die zorgen voor de ruggengraat van het museum.  Die ervoor zorgen dat de vrijwilligers hun werk kunnen doen, met plezier en naar capaciteit. 

Ik ben wel benieuwd wat de provincie zou willen doen om de ondersteuning door vrijwilligers te bevorderen.

Smedekinck 16-02-21 om 9:19

Ons museum werkt met uitsluitend vrijwilligers en zonder hen kunnen we de deur wel sluiten maar er is behoefte aan professionele ondersteuning voor aansturing en heroriëntatie. Daarvoor zijn geen finaciën voorhanden. Daarvoor zijn extra middelen noodzakelijk.

Wilma Willems, museum Tweestromenland 16-02-21 om 15:44

Ons museum draait op helemaal op vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden en expertises die dit met  veel plezier en enthousiasme doen.  Wel is specifieke kennis is op onderdelen onvoldoende aanwezig en werken we aan verbetering.  Steun vanuit de provincie met middelen voor kennisontwikkeling op specifieke gebieden - in ons geval kennis van het erfgoed en geschiedenis -  is zeer welkom. Daarnaast zouden wij soms (tijdelijk) een professional  willen kunnen inhuren om bijvoorbeeld een impuls te geven aan de educatiewerkgroep, of  om marketing, PR en communicatie goed op te zetten met training on the job.  Per tentoonstelling  formeren wij steeds een groep van deskundigen die de tentoonstelling voorbereiden.  Financiële middelen om juist die kennis – als het nodig is –  aan te kunnen spreken verhoogt de kwaliteit  van het museum.  Onze ambitie is om t.z.t. een conservator aan ons te kunnen binden.

Achterstelling: musea die draaien op vrijwilligers worden financieel achtergesteld bij musea met betaalde werknemers via  subsidievoorwaarden. Uren van medewerkers met een dienstverband of ingehuurd als ZZP er kunnen worden gekapitaliseerd, de uren van vrijwilligers niet.  Dit moet veranderen zeker waar het gaat om aantoonbaar vakmatige inzet door een vrijwilliger in projecten!

Dus: ja vrijwilligers zijn van levensbelang en ja steun van de Provincie aan musea met middelen om ontbrekende kennis en kunde toe te kunnen voegen door hetzij financiële middelen hetzij een pool van deskundige zzp’ers die op tijdelijke basis (om niet) inzetbaar zijn maar beter nog een mix van beiden. 

Jan Reijnen stoomgemaal De Tuut Appeltern 17-02-21 om 8:57

Het stoomgemaal DE Tuut eigendom van stichting Baet en Borgh is het enigste van de 80 stoomgemalen  die  er ooit zijn gebouwd in het stroomgebied van Rijn en Maas. Vele tientallen  vrijwilligers hebben  inde afgelopen decennia gezorgd voor een complete  restauratie van  een grote  stoominstallatie van een middelgroot rivierpolder gemaal. Geregistreerd zijn er  70.000 manuren aan  dit project  besteed van gespecialiseerde werktuigkundige vakmensen, met  daarnaast educatie  en   gidsen. Bij de overheden  is weinig belangstelling voor het het vele werk dat is verricht om het uniek waterstaatserfgoed weer beleefbaar te laten zijn

 

Jeanine Perryck, GLK 18-02-21 om 21:06

Vrijwilligers zijn inderdaad onmisbaar voor het behoud van cultuur en erfgoed. Zij dragen bij aan de openstelling van musea en collecties en zijn hiervan ook de ambassadeurs. Het voert ver te concluderen dat daarom vooral in deze groep moet worden ingezet, want het voortbestaan van cultureel erfgoed is het best gewaarborgd door continuïteit, een financieel stabiele organisatie op basis waarvan deze vrijwilligers worden ondersteund.

Paul Stein 23-02-21 om 15:13

Bedankt voor jullie bijdragen. De komende maand zullen er met een beperkt aantal musea nog verdiepende gesprekken worden georganiseerd. Met de resultaten daarvan en met jullie bovenstaande reacties gaan we aan de slag om het museumbeleid van de provincie Gelderland verder aan te scherpen. We verwachten nog vóór de zomer de resultaten daarvan bekend te kunnen maken. Onder andere op dit platform. (NB: Reacties op de stellingen zijn ook na vandaag nog welkom, we kunnen helaas niet garanderen dat deze nog worden meegewogen.)

secretaris@casteelsepoort.nl 09-03-21 om 11:35

Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie in een stad met een rijk cultureel aanbod dat wegens gebrek aan financiële middelen bij de Gemeente, volledig steunt op particulier initiatief. Het is daarom zeer moeilijk nog vrijwilligers te vinden; door hun doorgaans hoge leeftijd is het verloop groot. Elke steun vanuit Gelderland is welkom. Het neoliberale denken in de landelijk politiek belemmert een cultuur-vriendelijk klimaat. In Gelderland is meer oog voor het belang van cultuur en een organisatie als Erfgoed Gelderland timmert creatief aan de weg; dit zou nog sterker kunnen worden uitgedragen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.