Praat mee

Discussie musea in Gelderland: Belang samenwerking tussen musea......

Paul Stein 02-02-2021 15 reacties

Stelling:

Om bij te dragen aan een toekomstbestendig museaal aanbod in Gelderland zou de provincie vooral moeten inzetten op samenwerking tussen musea.

Wat vindt u?

 

(NB Zie ook vorige en volgende item)

15  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Albert AJ Scheffers 03-02-21 om 8:28

Samenwerken moet niet vanuit de overheid of andere subsidiegever worden opgelegd. Dat werkt niet! Dat weet ik uit eigen ervaring maar al te goed. 
Samenwerken is iets dat vanuit de museale organisaties zelf moet komen. De overheid of subsidiegever kan samenwerken wel stimuleren door het te belonen met extra beschikbaar budget voor uitvoering.

René Arendsen 03-02-21 om 9:21

Daar ben ik het mee eens. Musea vertellen samen het Verhaal van Gelderland en moeten dus goed naar elkaar doorverwijzen. Zij zullen dat ook graag doen, omdat ze merken dat ze elkaar daarmee versterken. Daarbij zou het goed zijn als het Verhaal van Gelderland op één plek in z'n geheel te ontdekken en te beleven is, naar voorbeeld van de megapopulaire Canon van de Nederlandse geschiedenis in het Openluchtmuseum. Bezoekers hebben behoefte aan een groot overzichtsverhaal dat doorverwijst naar andere plekken (lees: musea) waar delen van het Verhaal van Gelderland gedetailleerder verteld worden.

Tom van Slooten 03-02-21 om 14:59

Samenwerken moet niet verplicht worden gesteld vanuit de overheid. Dit is iets voor de musea zelf. Maar dat samenwerking loont staat voor mij vast: breder publieksbereik, leren can elkaar. Wat de overheid wel kan doen is samenwerking stimuleren door bijvoorbeeld geld beschikbaar te stellen.

Wendy Bakker 04-02-21 om 9:40

Ik sluit mij aan bij de woorden van Albert en Tom. Samenwerking starten vanuit visie van een synnergie loont naar mijn idee zeker. De overheid kan hier zeker een faciliterende rol in spelen. 

Monica van Uffelen 04-02-21 om 14:00

Vergeet niet de samenwerking met Gelderse musea over de grens in Nordrhein Westfalen! Gelderland hield niet op bij de grenzen van onze provincie nu. Daar ligt een kans op grensbezoek te stimuleren voor een groter bereik over de Gelderse geschiedenis. Er is overigens een initatief vanuit Nordrhein Westfalen gestart een tijd geleden. 

Samenwerking tussen musea moet ook wel vanuit de musea komen. Dat is niet altijd even makkelijk als er weinig geld of tijd is om die initatieven zelf op te starten. Fijn dat de provincie dit stimuleerd. Hopelijk worden de kleine culturele instellingen daardoor ook gestimuleerd. 

Stephen Hodes 06-02-21 om 12:55

Samenwerking is niet een doel, maar een middel. Dus wat wil de provincie en de musea met samenwerking bereiken? Als dat niet duidelijk is dan is het verspilde geld en energie. Samenwerking om samen te werken is zeker geen goed idee, eerder een perverse stimulans.
Samenwerking in een individualistische land zoals Nederland - zie de zes cultuurdimensies van Geert Hofstede - is moeilijk/moeizaam. Als je op samenwerking in wil zetten dan zou ik me richten op (1) inhoudelijk en (2) projectmatig (kort lopend) waarin de meerwaarde van de samenwerking evident/aantoonbaar is. Of het zou kunnen zijn om gezamenlijk experimenteren/vernieuwing te stimuleren.
En dan zou ik erg kritisch blijven want het kan makkelijk een perverse prikkel worden.

Paul Stein 12-02-21 om 13:32

Hallo Albert, Tom en Wendy. Is de provinciale regeling voor kleine musea en historische organisaties jullie bekend? Zie https://www.gelderland.nl/Subsidies/kleine-musea-en-historische-organisaties

Pensionado 14-02-21 om 14:27

Al voormalig directeur van een bijzonder museum in Gelderland heb ik vele jaren gepleit voor een samenwerking die verder gaat dan de uitwisseling van collectie. Wat erg belangrijk is bij samenwerking is helder te definiëren wat dat voor de betreffende partners betekent. Samenwerking is een visie delen, gelijkwaardige partners zijn, vertrouwen kunnen geven, kunnen delen en het juiste momentum moet er zijn. Als geld de drijfveer voor samenwerking wordt is dat niet het succesvolste uitgangspunt.

Daphne Maas 15-02-21 om 14:53

Samenwerking tussen musea moet als doel hebben elkaar te versterken. En dan gaat het wat mij betreft niet enkel om het presenteren van de collectie en/of de uitwisseling hiervan. Samenwerking zou voor ons museum ook heel erg zinvol zijn als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, collectiebeleid, veilugheid, enz. Ik merk dat we vaak zaken opnieuw moeten zien uit te zoeken op nieuw moeten uitvinden. Als we, vooral als kleine musea, hierin beter samenwerken kan dat een hoop tijd en geld schelen. De provincie zou hierin een stimulerende rol kunnen spelen door hier budget voor vrij te maken. Ik weet niet of dat wel past binnen de subsidieverordening voor kleine musea en historische verenigingen.

Smedekinck 16-02-21 om 9:04

Samenwerken tussen musea door bezoekers te attenderen op andere musea en/of sterke en zwakke punten met elkaar te delen kan bijdragen aan toekomstbestendige musea.  De provincie moet oog hebben voor dergelijke initiatieven en deze faciliteren.

Wilma Willems, museum Tweestromenland 16-02-21 om 16:26

Verplichte samenwerking levert niets op, als er een gezamenlijk doel is – en de organisaties  passen bij elkaar -  kan samenwerking  zinnig zijn.  Samenwerking kan vele vormen hebben.  Sturing van bovenaf kent alleen verliezers.   Geen sturing op  verplichte samenwerking laat ieder museum voor zich haar route kiezen.   Stel subsidie beschikbaar voor levensvatbare  samenwerkingsinitiatieven

Jan Reijnen stoomgemaal De Tuut Appeltern 17-02-21 om 9:09

Het samenwerken met  de vele vrijwilligersmusea in Gelderland is wel van  belang vooral in een regio  waar vaak meerdere gespecialiseerde musea aanwezig zijn.

Naast het vele goede werk van deze vrijwilligers zou een  proffessionele ondersteuning van marketing etc. wel vangroot belang  zijn, want uiteindelijk  wil  ieder graag voldoende bezoek  om te kunnenblijven bestaan In eengebied als  Maas en Waal zijn thans 5 leuke musa aanwezig met allen een bijzondere doelstelling.Deze 5 musea hebben  net zoveel te bieden  als  een groot museum en Arnhem en Nijmegen waar in dezelfde omvan wel vele betaalde gespecialiseerde krachten werkzaaam zijn, waarom dat niet in  zo'n regio. Samenwerken met  een goede  betaalde kracht met oog voor marketing  etc. is  dan wel van belang, maar  wie betaald zo'n kracht

Jeanine Perryck, GLK 18-02-21 om 21:04

Om op deze stelling goed te reageren is het nodig af te bakenen wat wordt verstaan onder toekomstbestendig museaal aanbod in Gelderland; Gelderse musea met een gezonde bedrijfsvoering, goed collectiebeheer en publiekspresentatie. Wanneer deze kernprocessen gewaarborgd zijn, is samenwerking uiterst positief en geeft het zeker meerwaarde, maar is geen doel op zich.  

Gebroeders van Lymborch Huis 19-02-21 om 13:07

Wij zouden voor een veel bredere samenwerking willen pleiten. Denk niet alleen aan samenwerking tussen musea onderling, maar bekijk ook de kansen van samenwerking met thematische en geografische partners die het museale verhaal naar buiten toe brengen. Zorg dat collecties verhalen worden, die tot in de nerven van het culturele en cultuurhistorische veld door gaan sijpelen.

Paul Stein 23-02-21 om 15:12

Bedankt voor jullie bijdragen. De komende maand zullen er met een beperkt aantal musea nog verdiepende gesprekken worden georganiseerd. Met de resultaten daarvan en met jullie bovenstaande reacties gaan we aan de slag om het museumbeleid van de provincie Gelderland verder aan te scherpen. We verwachten nog vóór de zomer de resultaten daarvan bekend te kunnen maken. Onder andere op dit platform. (NB: Reacties op de stellingen zijn ook na vandaag nog welkom, we kunnen helaas niet garanderen dat deze nog worden meegewogen.)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.