Praat mee

GS stellen nieuwe aanpak monumentaal Gelders erfgoed vast, wat vindt u er van?

Paul Stein 07-04-2020 8 reacties

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben met een brief aan Provinciale Staten aangegeven hoe zij restauratie, herbestemming en verduurzaming van Gelders monumentaal erfgoed vanaf nu willen gaan ondersteunen.  Binnen de nieuwe werkwijze is niet subsidie maar de restauratie, herbestemming of verduurzaming van het monument het uitgangspunt. Naast subsidie wordt een breed palet van instrumenten aangeboden, zoals inhoudelijke advisering over verduurzaming of een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie in onderstaande brief en bijlage.  

8  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Een Berkellandse 07-04-20 om 22:12

Geacht college,

Erfgoed is van wezenlijk belang. Het geeft tastbaar zicht op onze historie. Erfgoed kost initieel geld, maar levert op de lange termijn meer op. Plekken met goed bewaard erfgoed zijn populair(der) om te wonen en te ondernemen. Steun v erfgoed: doen!

Joyce Ras 08-04-20 om 12:04

Hallo,

Complimeten voor de nieuwe aanpak. Een vergelijkbare werkwijze hebben we in samenwerking met de provincie bij diverse herbestemmingen uitgevoerd en was zeer prettig!

We sluiten on s gemeentelijk beleid hier graag op aan.

Klein puntje van aandacht:

- Er moet aangetoond worden dat in voorgaande jaren onderhoud niet is verwaarloosd. Op deze manier ‘belonen’ we eigenaren die altijd goed voor hun erfgoed hebben gezorgd.

Hoe ga je hiermee om als er een nieuwe eigenaar komt op een verwaardloosd monument? Ik ben het eens met eigenaren niet belonen voor slecht onderhoud. Dan moet dit wel bij die eigenaar gebeurd zijn. Of aantoonbaar zijn dat er de middelen/capaciteit er niet voor was?

Lastig te beoordelen. Zeker als er nu wel een mooi, toekomstbestendig plan is ontstaan.

Paul Stein 08-04-20 om 15:01

Hallo Joyce. Natuurlijk gaan we (ook) bij een nieuwe eigenaar het gesprek aan als het onderhoud voorheen niet op orde was. We bekijken van geval tot geval hoe we hier mee om gaan.

Wim Bulsink 09-04-20 om 14:00

Blijft de cofinanciering voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten gehandhaafd ?

Zo ja is het dan mogelijk om uiterlijk 31 december het budget aan de gemeenten mee te delen ?

Paul Stein 09-04-20 om 14:25

Hallo Wim. De gemeenten die voor 2020 hebben aangevraagd hebben inmiddels al het besluit binnen. Voor 2021 geldt dat er een voorstel (als onderdeel van de brede uitgangspuntennotitie voor het gehele programma Cultuur en Erfgoed) in de maak is waarin wordt voorgesteld ook in 2021 door te gaan met deze cofinancieringsregeling.

Als we door gaan met deze regeling zullen we, zo snel mogelijk als de gemeentelijke begrotingen bekend zijn, een besluit nemen over de aanvragen.

NB: Met de regeling die Wim noemt stimuleert de provincie Gelderse gemeenten om zelf een subsidieregeling te hanteren voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. Op basis van de door de gemeenten in de begroting gehanteerde bedragen wordt het door de provincie beschikbaar gestelde bedrag over de Gelderse gemeenten verdeeld.

Paul Stein 08-07-20 om 11:08

Inmiddels is bekend dat de nieuwe subsidieregeling per 4 augustus wordt opengesteld.

U kunt nu al een verkennend gesprek aanvragen. In dit verkennend gesprek bepalen we met u wat er nodig is voor uw project. Dit kan bijvoorbeeld procesondersteuning zijn, specialistische expertise, financiering of iets anders. Als er een duidelijke financieringsvraag aan de orde is, volgt op een later moment een intakegesprek. Hierbij zijn meerdere uitkomsten mogelijk. Naast subsidie kan dit bijvoorbeeld een laagrente lening zijn, maar ook een combinatie van meerdere financieringsvormen.

Meer informatie vind u op https://www.gelderland.nl/Subsidies/erfgoed-functioneel-gebruik

Hans Hakvoort 04-10-20 om 7:02

 

LS.

Ik ben besturslid van de Stichting vrienden van de Gelderse molen en reageer namens het bestuur. 

De svgm vraagt U om bij vasstelling van het nieuwe beleid  een jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor oa. Gelderse molens op te nemen. Omdat een bedrag van 2000 euro zoals thans beschikbaar bij lange na niet de noodzakelijke kosten dekt vragen wij om een verhoging tot 3000 euro.

Veel Gelderse molen eigenaren zijn onbekend met deze subsieregeling waardoor het jaarlijks gebeurt dat er veel geld op de plank blijft liggen omdat deze subsidie niet wordt aangvraagd.

Wij hopen dat de recentelijk uitgekeerde subsidiegelden niet bepalend zijn voor het vaststellen van het nieuwe beleid en dat de nieuwe regels worden gecommuniceert met de moleneigenaren in het Gelderse.

De svgm bestaat al lang en betreft een vrijwilligersclub. Zij is geen overkoepelende molenorganistie. Door allerlei oorzaken onbreekt het svgm bestuur om de belangen in molenwereld goed en totaal te behartigen.

Wij verzoeken U om daar waar mogelijk te willen bevorderen om een professionele molenorganisatie op te richten, waardoor belangen beter worden behartigt.

Voor nadere uitleg/toelichting mag U mij altijd telefonisch benaderen.

Met vriendelijke molengroet 

Hans HV

tel 0615245263

 

Paul Stein 05-10-20 om 12:42

Geachte heer Hakvoort,

Op dit moment ligt de uitgangspuntennotitie Cultuur & Erfgoed ter behandeling bij Provinciale Staten. Met betrekking tot de Gelderse molens hebben Gedeputeerde Staten hierover de onderstaande tekst opgenomen. A.s. woensdag kunnen organisaties zoals die van u hierover in de oordeelsvormende statenvergadering inspreken. We hebben begrepen dat uw organisatie hier gebruik van zal maken. Provinciale Staten kunnen uw inbreng vervolgens meenemen in de definitieve besluitvorming.

"Gelderse moleneigenaren ontvangen voor regulier onderhoud en het laten draaien van de historische molen een vaste jaarlijkse bijdrage van de provincie. Dit naast de onderhoudsbijdrage die zij van het Rijk en soms van een gemeente kunnen ontvangen. Niet alle moleneigenaren vragen de provinciale subsidie aan. Wij willen onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en zullen wanneer dat nodig is de regeling hierop aanpassen.

De belangenorganisatie van moleneigenaren in oprichting wil moleneigenaren een stem geven en hen helpen bij het maken van onderhoudsplannen. Aan het verzoek om deze organisatie permanent te financieren zullen wij niet voldoen. De noodzaak tot het maken van onderhoudsplannen is bij molens niet anders dan bij de andere 20.000 Gelderse monumenten. Voor ondersteuning bij onderhoud zijn de meeste moleneigenaren al aangesloten bij de, deels door de provincie gesubsidieerde, Monumentenwacht. Wij zijn bereid om de moleneigenaren wel financieel, éénmalig, of voor een startperiode van maximaal 3 jaar, te ondersteunen bij het opzetten van een belangenorganisatie. We hebben hen gevraagd daarvoor een plan van aanpak te overleggen. Voorwaarde is wel dat een substantieel deel van de eigenaren lid wordt (vereniging) of op een of andere manier invloed kan hebben op de organisatie. Als de molenorganisatie zou willen toetreden tot de Gelderse Erfgoedalliantie zullen wij de andere leden hierover positief adviseren."

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.