Praat mee
Praat mee

Alleen provinciale steun voor monumentaal erfgoed als de gemeente ook mee doet?

Paul Stein March 17, 2020 884 keer bekeken 2 comments

Moet de provincie als eis stellen dat gemeenten ook bijdragen aan de restauratie, herbestemming en/of verduurzaming van monumentaal erfgoed als een eigenaar aanklopt voor een lening of subsidie? En waar moet die gemeentelijke bijdrage dan uit bestaan: advies, begeleiding of subsidie?

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Leo Endedijk March 17, 2020

In het verleden was er een koppeling in Gelderland tussen subsidie van gemeente en provincie. Gaf veel problemen omdat menige gemeente niet de middelen had om mee te financieren. Ik heb altijd gepleit om het behoud van woonhuizen tot kerntaak van gemeenten te benoemen. En overige monumenten als het gaat om financieringen een zaak van provincies en/of rijk te laten zijn.

M T March 18, 2020

Er is een verschil tussen gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. De rijksmonumenten zijn aangewezen door het rijk en daarmee niet de verantwoordelijkheid van de gemeente (financieel).
Gemeentelijke monumenten daarentegen wel. Zolang die duidelijke scheidslijn er is kan een gemeente m.i. niet verplicht worden om bij te dragen aan erfgoed wat geen gemeentelijke monumentenstatus heeft.

Cookie settings