Praat mee
Praat mee

Tekst Jan Gersen (GRC) inleiding geannuleerde bijeenkomst aanpak Gelders monumentaal erfgoed

Paul Stein 13-03-2020 1 reacties

Jan Gersen (Gelderse Restauratie Centrum)

Opleiden vakmensen restauratie/onderhoud cruciaal voor behoud monumenten

Bij alles wat we doen, geloven we in het toekomstbestendig maken van monumenten om de kwaliteit van de Gelderse cultuur, identiteit en leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door onze kennis over het behoud van monumenten te delen, door te geven en over te dragen. We bieden deskundige adviezen en innovatieve vakopleidingen in de restauratiesector. Daarbij werken we nauw samen met Kennis en Kunde-bedrijven zodat vakmensen in de praktijk kunnen leren.

GRC en MONUMENTENWACHT werven samen vakmensen en sluiten aan bij de ambities van de provincie: Leve(n)lang Innovatief Gelders Vakmanschap 2.0

Werving nieuwe restauratiespecialisten
Het werven van leerlingen en vakvolwassenen voor de restauratieopleidingen en cursussen heeft hoge prioriteit. Daarom starten we in maart met een campagne op social media om jongeren en zij-instromers enthousiast te maken voor het restauratievak. Wij zoeken nieuwe restauratiespecialisten om het Gelderse monumentale erfgoed te behouden en toekomstbestendig te maken. Vakmensen die het vak van de meester zelf willen leren. De creatieve geesten die werken met hun hoofd, handen en hart.

Iederzijnvak.info
De beste specialisten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om kennis over het restaureren van monumenten te delen en door te geven. Op het kennisplatform iederzijnvak.info kun je terecht voor innovatieve vakopleidingen, erkende cursussen, deskundig advies en ontwikkelingen in de restauratiesector.

Inzet provincie
1. Structurele meerjarige bekostiging GRC/Monumentwacht. 2. Besteding van 1% subsidie ten aan scholing.  3. Faciliteren van een betekenisvolle leeromgeving

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
M T 18-03-20 om 11:17

Besteding van 1% subsidie ten aan scholing.

Jan, hoe zie je dat voor je? Bedoel je dat 1% van het totaal beschikbare budget voor erfgoed naar scholing zou moeten, of 1% van een gesubsidieerd project? Daar zit namelijk nogal wat verschil in. Los van het feit dat dit geen structurele oplossing biedt ( want, budgetten wijzigen) is het belangrijk dat het kostenplaatje voor scholing inzichtelijk is. Ik ben het zeer eens met de stelling dat de provincie een deel van het budget voor erfgoed investeert in scholing, en als het GRC daar de aangewezen instantie voor is dan moet het daar naartoe. De landelijke overheid is een tijd geleden gestopt met het ondersteunen van bedrijven om personeel op te leiden en vond / vindt dat bedrijven hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Echter, net als het verduurzamen van erfgoed (kostbaar) maatwerk is, geldt dit evenzo voor vakopleidingen voor restauraties. Ik vrees dat geen enkele (rijks)overheidsondersteuning deze kosten afdoende zal dekken, dus zal de provincie daaraan logischerwijs moeten bijdragen. Dat hoeft m.i. niet middels een percentage van beschikbare budget, maar structureel vanuit algemene middelen.
Het staat overigens buiten kijf dat GRC en Monumentenwacht van onschatbare waarde zijn voor het behoud van ons erfgoed!

Cookie-instellingen