Praat mee
Praat mee

Is een gebiedsgerichte aanpak van monumenten beter dan monumenten individueel aanpakken?

Paul Stein 21-02-2020 8 reacties

De provincie geeft financiële ondersteuning bij de restauratie van een individueel Gelders monument. Met een gebiedsgerichte aanpak van Gelders erfgoed (zoals landgoederenzones of monumentale binnensteden), kunnen we meer impact maken dan met de aanpak van monumenten die onderling geen samenhang hebben? Is dat zo?

8  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Henk 21-02-20 om 10:12

De vraag is of je altijd een heel gebied moet aanpakken. In sommige gevallen kan ook de restauratie of herbestemming van een individueel monument impact hebben op een heel gebied. En iets teweeg brengen. Klein beginnen. Vraagt niet altijd om een gebiedsaanpak. Of
kijk naar het Hembrugterrein destijds in Zaandam: begonnen met de restauratie van een aantal vervallen monumenten, nog zonder functie (dankzij subsidie). Daarna zag men de potentie en kwam de rest op gang.

Leo Endedijk 22-02-20 om 11:29

Het lijkt een redelijke stelling. Maar het begint toch met een waardenstelling, van gebieden, maar ook van individuele monumenten. Want wat doende met een uniek monument in een waardeloos gebied? Dat laat je toch niet vervallen?

Jan Buisman 27-02-20 om 15:52

Ik zou in elk geval zoveel mogelijk bureaucratie vermijden. De beheerders van deze monumenten zijn zonder twijfel deskundig en betrokken. Stel hen de simpele vraag welk aanvullend bedrag men behoeft. Te verantwoorden op maximaal 1 (geen voorgedrukt formulier) A4-tje. Ga vanuit de financierende organisatie eens per jaar -op de fiets- op bezoek. Vraag geen accountantsverklaring!!!

Maud Arkesteijn 03-03-20 om 19:38

het is heel belangrijk met name de historische binnen steden in samenhang te restaureren zodat de sfeer en de beeld kwaliteit ook als er nieuwe functie aan een gebouw gegeven worden moet die passen in het beschermde gezicht en daar moet ook gehandhaafd worden. Ik heb een prachtig monument voor ogen Zaadmarkt 88 Zutphen wat veel restauratie nodig heeft en waar ook een schuil kerk in zit alles is een Rijks monument en een gemeentelijk monument maar we hebben de hulp van de provincie hierbij nodig.

Angelique van Haeren 03-03-20 om 20:51

Voor varend erfgoed ligt deze aanpak in elk geval reuze voor de hand. Het is ook erg inspirerend om er zo naar te kijken, naar erfgoedlijnen: geografische structuren van bv. kust, trekvaart, binnenvaart, kanalen, steden, duinenrij,
 dijken, meren, eilanden etc. "die monumentale stippen met een gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één lijn op de kaart." Al is er wat historische schepen betreft eerst de horde om varend erfgoed überhaupt als monument erkend te krijgen....

Frank Lassche 03-03-20 om 22:50

Het gaat om de betekenis van het monument in zijn omgeving/buurt. Welk verhaal wordt er mee verteld en welke verbinding wordt er mee gelegd cultuurhistorisch. In zijn omgeving kunnen monumenten voorkomen die in eerste instantie geen directe samenhang vertonen. Toch maken juist zij de stad leefbaar en vertellen het verhaal van de stad. Kennen van elkaars geschiedenis draagt bij aan integratie van culturen.

D.A.J. Bruil 04-03-20 om 15:52

Soms is in een klein dorp een individuele aanpak c.q restauratie aan te bevelen. Indien door restauratie dit monument een meervoudig gebruik kan bewerkstelligen heeft dit een pré. Zie de dorpskerk in Epe

Age Fennema 16-03-20 om 17:40

Een gebiedsgerichte aanpak kan zinvol zijn, maar dan zie ik dat vooral voor een eigenaar van bijvoorbeeld een buitenplaats of complex van monumenten. Dan heeft een integrale aanpak voordelen. Als het gebied meerdere eigenaren heeft, vrees ik dat er veel bureaucratie en afstemming bij komt kijken wat succes nogal kan belemmeren. De gemeente zou hier een goede rol bij kunnen spelen, zij zitten dicht bij de eigenaren en kunnen de gebiedsgerichte aanpak bewaken en coordineren.

Cookie-instellingen