Praat mee
Praat mee

Jarenlang onderhoud monument nalaten en dan toch subsidie krijgen voor restauratie?

Paul Stein February 07, 2020 864 keer bekeken 12 comments

Wat vind jij? Mag een eigenaar, die jarenlang geen onderhoud aan een Gelders monument heeft uitgevoerd, met een lening en/of subsidie geholpen worden?

12  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Leo Endedijk February 09, 2020

In de eerste plaats moet natuurlijk de vraag beantwoord worden waarom er geen onderhoud is gepleegd. Gewoon geen middelen bij de eigenaar? Op nalatigheid of onwil?
Maar belangrijker: het geld is voor het monument, geen inkomenssteun voor de eigenaar. Eigenaren zijn vergankelijk, monumenten niet.
Tenslotte moet je natuurlijk wel afspreken dat het monument na restauratie wel onderhouden wordt. En bij een onrendabele top de eigenaar daarbij ondersteunen.

Hans February 09, 2020

Ja dat mag. Restauratie gaat vaak om forse bedragen en zolang het niet om 100% subsidie gaat kan ik daar best begrip voor hebben. Monument betekent dat we er allemaal van kunnen genieten.

Jan Ernst February 10, 2020

Het is een noodzakelijk kwaad-Gemeenten cq Provincie dienen Gelderse Monumenten op Beschermingslijsten te plaatsen-Ambtelijke 1/2 jaarlijkse Controle instellen-Bij aankoop van Monumentale Panden- Onderhouds reglement bijleveren-Richtlijnen onderhoud verplicht koppelen aan verkoop-Ben eigenaar geweest van een Stationsgebouw NS Terborg-Werd geen melding van gemaakt tijdens Notariele afhandeling-Achteraf bij navraag melding van: "Het project staat op de lijst Gelderse Monumenten". Hiervan Akte.-Heb me er mee gered-niet vragen wat het heeft gekost-Het is nog steeds een Juweeltje van een Pand-Heden eigenaar ERS architekten bna.//Jan Ernst Lochem.

Hurn February 10, 2020

Neen, als normaal o onderhoud als goed " HUISVADER" niet is uitgevoerd, dan mag alleen met gemeenschapsgeld gesteund worden als de waaarde voor renovatie is vastgesteld en na renovatie, waarbij het verschil in waarde in de kas van de subsidie verstrekker komt, bij verkoop of overgang naar nieuwe eigenaar.

Buitenbouwer February 14, 2020

Het gesprek aan gaan waarom eigenaren iets zouden laten verwaarlozen. Heeft vaak een reden.

Wouter February 18, 2020

Ik sluit me volledig aan bij Leo Endedijk.

J.A. Vink February 19, 2020

Het is toegeven aan een slecht beleid als je bij deze wetenschap een subsidie gaat verstrekken.
1e Vraag welke tegemoetkoming over de verlopen jaren wel is gegeven aan onderhoudsbijdragen en waarom?
2e Vraag is er tussentijds ook controle uitgevoerd.?
Succes ermee dus geen bijdrage leveren!

Sprekend Gelderland February 19, 2020

Reactie op Twitter:
@buitenbouwer: Het is een vraagstelling die mij niet aanstaat @provgelderland
Er zijn namelijk méér monument eigenaren die goed voor hun monument zorgen en geen subsidie krijgen, laat staan beetje medewerking van overheid. (Lees meestal tegenwerking)

Paul Stein February 19, 2020

Beste Jan Ernst. Begrijpelijke reactie, er komt wel één vraag bij me opzetten: We kennen in Gelderland Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Gelderland kent geen provinciale monumenten. Dus wat was die lijst van Gelderse Monumenten?

Paul Stein February 19, 2020

Beste Buitenbouwer (via Twitter). Het grootste deel van de monumenteigenaren zorgt inderdaad goed voor het monument. Vaak met een subsidie van het Rijk of soms van een gemeente. Voor die gevallen waar onderhoud niet genoeg is en er echt gerestaureerd moet worden kan (onder voorwaarden) de provincie Gelderland een bijdrage verstrekken. Soms merken we dat een eigenaar een pand verwaarloosd heeft waardoor gewoon onderhoud niet meer helpt en er een (dure) restauratie nodig is om het pand te behouden. Met de stelling willen we de vraag voorleggen of je in zo'n geval als overheid het "gat" dat de eigenaar heeft laten ontstaan met subsidie moet vullen. (Excuses als de stelling niet duidelijk was)

Dennis Egberts March 16, 2020

Voor het behoud van een pand is goed onderhoud erg belangrijk. Sommige eigenaren vinden onderhoud echter niet belangrijk (dit geldt ook voor niet monumenten). Het is aan het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat het onderhoud niet zo slecht wordt dat het in de toekomst problemen of hoge kosten gaat opleveren. Goed contact met de eigenaren is dus van groot belang. Sommige eigenaren van monumenten kopen deze al in slechte staat en zijn dus niet verantwoordelijk voor de staat van het pand. Zij zouden eigenlijk extra financiële mogelijkheden moeten krijgen. Als er echt sprake is van nalatigheid dan zou de mogelijkheid er moeten zijn om subsidie niet toe te kennen. Ik denk dat dit probleem niet erg groot is.

Age Fennema March 16, 2020

Als dit al het gevolg zou zijn van ernstige nalatigheid, zijn er middelen in de erfgoedwet om onderhoud af te dwingen. Het lijkt me juridisch ingewikkeld om dat via een subsidie af te straffen. Al gauw arbitrair. En als het dan toch om uitzonderingen gaat, waarom zou deze stelling dan aandacht moeten krijgen bij het formuleren van een nieuw subsidiekader.

Cookie settings