Praat mee
Praat mee

Restauratie monument met subsidie en/of met een lening mogelijk maken?

Paul Stein January 31, 2020 857 keer bekeken 13 comments

Wanneer een Gelders monument gerestaureerd, herbestemd of verduurzaamd wordt, wordt er vaak naar de provincie gekeken voor subsidie, maar is dat wel nodig? Kan een project kan ook geholpen zijn met een lening, bijvoorbeeld wanneer gemaakte kosten terugverdiend kunnen worden? Wanneer kosten niet kunnen worden terugverdiend, alleen dan zou een subsidie aangevraagd mogen worden. Hoe denkt u hier over?

13  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Caroline Warmerdam February 01, 2020

Erg interessant om te verkennen hoe dergelijke leningen (meer) ingezet kunnen worden. Draagt bij aan een zakelijkere houding. Ik zie subsidie echter als een investering vanuit een partij die gedeelde verantwoordelijkheid wil, kan en behoort te tonen.

Fia February 04, 2020

Prima plan, als de Provincie inspireert met verdienmodellen . Om nog een stap verder te gaan in vernieuwing; geen aanvragen honoreren als er geen voorstel voor verbetering van toegankelijkheid voor mindervaliden in de plannen is opgenomen. Dat is een betalende doelgroep, vaak in gezelschap en langer aanwezig, die nog veel te weinig aan bod komt.

Wouter February 05, 2020

Er zitten restricties aan het verbouwen van een monument. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbelglas. Dit is in zeer veel gevallen niet toegestaan omdat het het uiterlijk van het monument zou veranderen. Dus moet er voor bijvoorbeeld monumentenglas worden gekozen. Duurder en minder isolerend. Door deze restricties zijn kosten voor verbouwing vaak hoger dan bij een normaal pand. Dus geen subsidie meer, dan ook geen restricties meer.

W.dH February 05, 2020

Als het een monument een publieke functie heeft,zoals een museum dan deels een lening en deels subsidie. Als het een commerciële functie heeft: een lening.

Bop Hoek February 05, 2020

Ik woon zelf momenteel in een monument en ben zeer geïnteresseerd naar de huidige mogelijkheden. Hoor graag hoe en of ik hierin mee kan praten.

Met gastvrije groet,


Bop Hoek

Wim van Tilborg February 05, 2020

Waar verdien modellen mogelijk zijn, lijkt het me goed die in te zetten. Uiteindelijk blijkt het moeilijk de toekomst van een historisch pand zeker te stellen zonder een gezonde economische drager. Maar ook dan blijft het wenselijk subsidies te behouden die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit als die zelf niet de economische draagkracht verhogen. De duurzaamheid van een ingreep wordt daarmee gediend en dat verhoogt de maatschappelijke waarde waar onze provincie mee wint.

Tilly Macleane February 05, 2020

Als we er vanuit mogen gaan dat het doel altijd is: duurzame instandhouding van het pand, kunnen zowel laagrentende lenigen (bijvoorbeeld in samenwerking met het NRF) als ook subsidies daar zeker goed in werken. Vooraf onderscheid maken tussen commercieel of niet commercieel gebruik is dan niet nodig.
Deze constructie werkt goed in Noord-Holland. Hierin wordt bijvoorbeeld wel rekening gehouden met de verhouding tussen restauratie, transformatie/herbestemming en verduurzaming. Daarbij komt de restauratie voor een groot deel in aanmerking voor subsidie. De transformatie (tbv herbestemming) en de verduurzaming komen voor een groot deel in aanmerking voor een lening. Uiteraard gaat dit altijd samen met een vooraf vastgesteld percentage eigen investering in het pand.

MJ February 05, 2020

Monumenten zijn heel duur om te onderhouden en nauwelijks rendabel te maken. Subsidie is wel nodig.

Willemijn van den Berg February 06, 2020

Beste mensen, bedankt voor jullie reacties tot nu toe! Dit helpt ons weer een stapje verder. Ik lees ook interessante ideeën om verder te verkennen, zoals de aanpak in Noord-Holland.

Bas Govaarts February 06, 2020

Beste Bop Hoek,
Voor deze vraag kun je het beste even contact met ons opnemen via cultuurenerfgoed@gelderland.nl. Via daar kunnen wij jou het beste helpen met jouw vraag!
Vriendelijke groet Bas

Ernst February 27, 2020

We zien als Monumentenwacht Gelderland veel onrendabele monumenten, met een hoge cultuurhistorische waarde, die worstelen om boven water te blijven. Het reguliere onderhoud is vaak al een grote kostenpost. De dorpskerk, het schoolgebouwtje of de molen: het subsidie-instrument is dan toch het meest passend. Uiteraard moet er worden nagedacht over exploitatie, verduurzamen, herbestemmen enzovoorts. Leningen kunnen zeker aanvullend en revolverend worden ingezet. Maar de basis is toch een gedegen en kwalitatief goed uitgevoerde restauratie en een uitgekiend (kostenbesparend!) onderhoudsprogramma.

Dennis Egberts March 16, 2020

subsidie kan een stimulans zijn om restauratie, herbestemming of verduurzaming te starten echter als er alleen maar wat gebeurt omdat er subsidie bestaat dan slaan we de plank mis. Bij onderhoud of herbestemming van een "niet monument" zal ook een lening moeten worden aangevraagd. Dit zou dus voor een monument geen uitzondering moeten zijn. De subsidie zou moeten zijn voor de onderdelen die we belangrijk vinden om te behouden.

Age Fennema March 16, 2020

De exploitatie van veel monumenten is niet rendabel te maken, dan heeft een lening weinig zin. Dit hangt van type monument, bestemming en type eigenaar af. Kleine monumenten zoals bruggen, kassen, tuinmuren e.d. vallen in elk geval tussen wal en schip doordat het rijk daarvoor geen goede regeling meer heeft. Een lening kan een mooie aanvulling zijn op het palet aan subsidiemogelijkheden, maar mag zeker niet als mainstream oplossing worden gezien!

Cookie settings