Cultuur en Erfgoed

Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed

Het Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020 'Beleef het mee!' is door Provinciale Staten op 29 juni 2016 vastgesteld. De provincie wil graag dat zoveel mogelijk mensen in Gelderland kunnen genieten van cultuur en erfgoed in Gelderland. Samen met externe partijen werken we de komende jaren aan vier verschillende thema’s:

• Cultuur maken en beleven

• Erfgoed ontwikkelen en beleven

• Het verhaal van Gelderland

• Beleef het zelf

 

Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017

Op 6 december 2016 stelden Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 vast. Het Uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop het Cultuur- en Erfgoedbeleid in 2017 wordt gerealiseerd. Hiervoor is het komend jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

 

Een aantal instellingen en activiteiten die bijdragen aan een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat krijgen de komende vier jaar structurele steun in de Gelderse basis. Daarvoor is in 2017 ruim 22 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er ruim 7,7 miljoen euro beschikbaar als flexibel budget om initiatieven vanuit de samenleving mogelijk te maken. Daarvoor zijn er nieuwe subsidies voor onder meer restauraties van rijks- en gemeentelijke monumenten, producties en festivals, talentontwikkeling en cultuur- en erfgoedpacten. Nieuw is dat er nu ook middelen beschikbaar zijn voor de Gelderse musea en dat er jaarlijks subsidie kan worden aangevraagd.

 

Hier vindt u meer informatie over de subsidies.

Hier vindt u de video met enkele voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen in de beleidsperiode 2012 - 2016.

 

Cookie settings